Segmentifikujte miniaplikáciu na odporúčanie na stránke vyhľadávania

Toto je ukážka umiestnenia miniaplikácií. Obsah sa načíta dynamicky a prerušovaná osnova sa mimo editora tém nezobrazí.

Ak chcete zobraziť miniaplikáciu v akcii, kliknite na „pridať“ a potom uložte. Upozorňujeme, že widgety sa nezobrazia vašim zákazníkom, kým ich neaktivujete na paneli Segmentify.